Monday, May 18, 2009

Gabi.

Hatinggabi. Malakas ang ulan. Bahagya ang ilaw ng poste sa kanto. Rumaragasa ang tubig-ulan sa kanyang mga paa, dumadaloy patungo sa kanal. Walang epekto ang ulan, ang lamig, at ang hamog sa kanya.  
Mag-iisang oras na syang nakatayo doon sa kalsadang walang pangalan. 
Naghihintay.
Hindi gumagalaw.

Mas matindi ang luha kaysa sa ulan.

No comments:

Post a Comment